Menu

Проектування систем автоматизації

З точки зору управління процесами можна виділити наступні класи структур АСУ:

 • Децентралізована структура
  Побудова системи з такою структурою виправдана при автоматизації технологічно незалежних об'єктів управління ресурсами. Така система являє собою сукупність декількох незалежних систем зі своєю інформаційної та алгоритмічної базою. Для вироблення керуючого впливу на кожен об'єкт управління необхідна інформація про стан тільки цього об'єкту.
 • Централізована структура
  Централізована структура здійснює реалізацію всіх процесів управління об'єктами в єдиному органі управління, який збирає і обробляє інформацію про об'єкти керування і на основі їх аналізу відповідно до критеріїв системи виробляє керуючі сигнали. Поява цього класу структур пов'язана зі збільшенням числа контрольованих, регульованих і керованих параметрів і, як правило, з територіальною разголуженістю об'єктаЦентралізована розосереджена структура.
 • Централізована структура.
  Основна особливість цієї структури - збереження принципу централізованого управління, тобто вироблення управляючих сигналів на кожен об'єкт управління на основі інформації про стани всієї сукупності об'єктів управління. Деякі функціональні пристрої системи управління є загальними для всіх каналів системи і за допомогою комутаторів підключаються до індивідуальних пристроїв каналу, утворюючи замкнений контур управління.
 • Iєрархічна структура
  З ростом числа завдань управління в складних системах значно збільшується обсяг переробленої інформації та підвищується складність алгоритмів управління. В результаті здійснювати управління централізовано неможливо, так як має місце невідповідність між складністю керованого об'єкта і здатністю будь-якого керуючого органу отримувати і переробляти інформацію.

Команда GЕSPER Technology готова запропонувати свої послуги з проектування і автоматизації систем управління підприємством, а також технологічних процесів і виробничих комплексів:

 • Автоматизація виробничих процесів на рівнях технічних засобів і управління (верхній рівень).
  Верхнім рівнем систем автоматизації виробничих процесів є система збору даних та їх обробки - SCADA (Supervisory control and data acquisition - Диспетчерське управління і збір даних) - програмний пакет, призначений для розробки або забезпечення роботи в реальному часі систем збору, обробки, відображення та архівування інформації про об'єкт контролю або керування.
  При проектуванні і впровадженні систем АСУ технологічних процесів і виробничих комплексів наша команда готова використовувати широкий асортимент програмних і апаратних засобів, представлених на сучасному ринку: SIEMENS; Schneider Electric; Allen Bradley; Pepperl + Fhucs; KSB; Phoenix Contact; TURCK; ABB; OMRON; Finder; etc.
 • Автоматизація процесів управління підприємством.

  Для вирішення завдань з реалізації АСУ підприємства застосовуються ERP, PLM і MRP II системи:

  • ERP (Enterprise Resource Planning - Планування ресурсів підприємства) - організаційна стратегія інтеграції виробництва і операцій, управління трудовими ресурсами, фінансового менеджменту і управління активами, орієнтована на безперервне балансування і оптимізацію ресурсів підприємства.
  • PLM (Product Lifecycle Management - управління життєвим циклом продукції) - являє собою методологію застосування сучасних інформаційних технологій для підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств. Акцент робиться на управління даними про виріб. Застосування PLM засноване на використанні інтегрованих моделей даних про виріб і бізнес-процесів підприємства.
  • MRP II (Manufacturing resource planning - планування виробничих ресурсів) - стратегія виробничого планування, що забезпечує як операційне, так і фінансове планування виробництва, що, в свою чергу, забезпечує більш широке охоплення ресурсів підприємства, ніж MRP. На відміну від MRP, в системі MRP II проводиться планування не тільки в матеріальному, але і в грошовому виразі.

Життєвий цикл програмного забезпечення, використовуваного при створенні продукту, відповідає вимогам стандартів:

 • ISO/IEC 12207:2008 «System and software engineering - Software life cycle processes».
 • ДСТУ ISO / IEC 12207-2010 «Інформаційна технологія. Системна і програмна інженерія. Процеси життєвого циклу програмних засобів».

Також GЕSPER Technology s.r.o. надає консалтингові та аудиторські послуги.

Етапи роботи:

 • Етап 1

  Базовий інжиніринг.

 • Етап 2

  Проектування.

 • Етап 3

  Узгодження і поставка обладнання.

 • Етап 4

  Шеф-монтаж.

 • Етап 5

  Сервісний супровід.

Портфоліо


 • Система корекції споживанням електричної потужностіСистема корекції споживанням електричної потужності
Повернення до списку