MenuВпровадження GESPER MDS

Опис: Системи верхнього рівня автоматизації - спеціалізоване прикладне програмне забезпечення, призначене для рішення задач синхронізації, координації, аналізу та оптимізації випуску продукції в рамках будь-якого виробництва.
Етапи роботи: Етапи роботи ґрунтуються на базовій моделі побудови розумних систем діяльності - EPC&PM.

ПортфоліоПроектування систем автоматизації

Опис: Автоматизована система управління (АСУ) - це комплекс апаратних і програмних засобів, призначений для управління різними процесами в рамках технологічного процесу, виробництва, підприємства. Автоматизація - процес при якому функції управління і контролю, що раніше виконувалися людиною, передаються приладам і автоматичним пристроям. Основна її мета полягає в підвищенні ефективності праці, поліпшенні якості продукції, що випускається, створенні умов для оптимального використання всіх ресурсів виробництва.
Етапи роботи: Етапи роботи засновані на базовій моделі побудови розумних систем діяльності - EPC & PM.

Портфоліо


  • Система корекції споживанням електричної потужності